Logen Jotar

Den Danske Druideorden

Om medlemskab

Hvad koster det at være medlem?

Udgifterne til medlemskab kan opdeles således:

  • Kontingent - 700 kr. i kvartalet.
  • Gebyr i forbindelse med optagelse og ophøjelse til en højere grad. I de 3 første grader er det 500 kr. pr. gang.
  • Betaling for brodermåltidet. Det ligger typisk mellem 80 og 120 kr. pr. gang.
  • Tøj. I de 3 første grader benyttes smoking.
  • Velgørenhed. I forbindelse med brodermåltidet samles der ind til velgørende formål. Det er op til en selv, hvad man vil give - og det er anonymt.

Hvordan bliver man medlem?

Såfremt man ønsker at blive medlem af logen Jotar, må man enten anbefales af en druidebror eller selv kontakte Jotar for at høre, om man kan blive medlem.

For at kunne blive medlem skal man være mand, fyldt 25 år og sympatisere med ordenens formål. Stilling og titel er uden betydning.

Når Jotar har modtaget ansøgningen, vil oplysningerne blive efterprøvet og behandlet fortroligt. Såfremt ansøgeren opfylder betingelserne, vil han blive besøgt af to logebrødre. Formålet med besøget er at sikre, at ansøgeren er informeret om, hvad det koster at være medlem samt eventuelt give yderligere oplysninger inden for det, som kan oplyses før optagelsen.


Om logelivet

Hvad er formålet?

Den Danske Druideordens overordnede formål er at stræbe efter fred og harmoni mellem mennesker og at fremme broderskabets ånd mellem brødrene. Dette gøres ved, at vi arbejde med os selv for at blive bedre mennesker – og medmennesker for derigennem at nå frem til vores fælles mål: Enhed, fred og harmoni blandt mennesker.


Om logen Jotar

Hvornår blev logen Jotar stiftet?

Logen Jotar blev stiftet i 1963.

Hvor mange medlemmer er I i logen Jotar?

For tiden er vi 37 medlemmer – eller brødre, som det kaldes, når man taler om mandlige medlemmer af en loge.


Om Den Danske Druideorden

I hvilke byer findes loger fra Den Danske Druideorden?

Den Danske Druideorden har loger i: Herning, Aarhus, Horsens, Vejle, Odense, Karlslunde og København (Søborg). I flere af byerne er der mere end en loge.

Hvor mange medlemmer er I i Den Danske Druideorden?

For tiden er vi godt 250 medlemmer i Den Danske Druideorden.


 

Har du behov for engang imellem at gøre noget helt andet.
En aften i fred og ro til at samle tankerne.
Lidt vitaminer til hovedet.
Så er en logeaften måske noget for dig.
Læs mere her på siden.
Kontakt os og lav en aftale om at besøge os en aften.
Vi mødes hver anden mandag i vinterhalvåret, ialt ca 20 møder.