Logen Jotar

Den Danske Druideorden

Installation af embedsmænd for perioden 2020 - 2022

Mandag den 31. august afholdt vi højtidsloge, da der skulle installeres nye embedsmænd for perioden 2020 – 2022. Embedsmænd i en druideloge svarer nogenlunde til det, man vil kalde for en bestyrelse i en almindelig forening. Installationen blev foretaget af Storlogen Jutlandias embedsmænd.

De valgte for perioden er:

Ædel Ærk Kim H.G. Petersen
Under Ærk Fritz Wisén
Skriver Gorm F. Andersen
Skatmester Olav Auken
Marskal Kim T. Sørensen
Indervagt Poul Erik Godsk
Ydervagt Finn Allermann
Musikleder Daniel Thomsen
Tjg. Old Ærk Erik Simonsen

Embedsmænd for perioden 2020 - 20222

Klik her for at komme tilbage til oversigten over set & sket!

 

Har du behov for engang imellem at gøre noget helt andet.
En aften i fred og ro til at samle tankerne.
Lidt vitaminer til hovedet.
Så er en logeaften måske noget for dig.
Læs mere her på siden.
Kontakt os og lav en aftale om at besøge os en aften.
Vi mødes hver anden mandag i vinterhalvåret, ialt ca 20 møder.